Home » aktualności » Informacja dla uczniów klas VIII z Barkowa

Plan lekcji

Plan lekcji Stołczno – KLIKNIJ

Plan lekcji Biskupnica – KLIKNIJ

Plan lekcji Barkowo – KLIKNIJ

e-dziennik

 

 

 

 

Informacja dla uczniów klas VIII z Barkowa

Serdecznie Was pozdrawiam i proszę o poważne potraktowanie przymusowego czasu wolnego i spędzenie go w domu. Ze względu na przygotowanie do Waszych egzaminów proszę poświęcić czas na gruntowne powtórzenie wiadomości:
Z języka angielskiego:
•Powtórzenie słownictwa wraz z wykonaniem zadanych wcześniej ćwiczeń:
„Repetytorium ósmoklasisty – ćwiczenia” strony 58 -85 (pisemnie);
•Powtórzenie reguł gramatycznych wraz z wyjaśnieniami ( w beżowych ramkach) w podręczniku na stronach 130-163;
•Bieżące, codzienne 10 minutowe oglądanie filmów edukacyjnych na serwisie You Tube, np. english lessons online lub easy english conversation;
Z języka polskiego:
•Samodzielne przygotowanie się do gruntownego omówienia lektury „Kamienie na szaniec”;
Obowiązkowo rozdziały:
„W służbie Małego Sabotażu”, „Dywersja”, „Akcja pod Arsenałem”;
•Napisanie rozprawki na temat:
Odwaga ma różne oblicza. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, na czym polegała odwaga wybranych przez Ciebie bohaterów literackich. Odwołaj się do znanej Ci lektury obowiązkowej oraz do innego wybranego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
•W serwisie You Tube obejrzenie w ramach powtórzenia filmów:
„Quo vadis”, „Pan Tadeusz”, „Zemsta”
Na platformie „cda.pl” filmu „Akcja pod Arsenałem”;
Powyższe zadania zostały skonsultowane z nauczycielami.

Informujemy również, że Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie na stronie https://www.cke.gov.pl/…/materi…/zestawy-zadan-powtorkowych/ o godz. 9:00 będą pojawiały się nowe zadania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, a o godz.15:00 – rozwiązania!
Życzę Wam zdrowia i powrotu do szkoły:
Dyrektor Szkoły
Piotr Janicki